ACG Kinna Automatic AB är ett teknikföretag som levererar systemlösningar inom el-automation, främst till företag inom materialhantering, produktionsanläggningar, marin, vattenkraftindustrin och maskintillverkningsindustrin.

Vi arbetar utifrån våra ledord: Kompetens, flexibilitet, utveckling och kundnytta.

Vi eftersträvar högsta kompetens hos vår personal och ser till att all erfarenhet delas samt att alltid vidareutveckla våra förmågor.

Flexibilitet uppnår vi genom att bibehålla korta kommunikationsvägar såväl inom företaget som mellan oss och våra kunder. Att snabbt kunna tillgodose våra kunders behov är viktigt.

I vår bransch går utvecklingen fort och det gäller att alltid vara öppen för ny teknik och nya lösningar. Vi följer utvecklingen och ser till att alltid ligga i framkant.

Genom att implementera kompetens och flexibilitet samt att alltid utveckla oss ger vi våra kunder en säker och effektiv lösning. Detta bygger långsiktiga relationer som tar oss in i framtid.

Företaget startades 1977 och ingår sedan 2013 i ACG koncernen. Vi har det lilla företagets flexibilitet och fördelar ihop med styrkan hos en stor koncern.

Vi ingår i ACG koncernen.

ACG Gruppen – En värdeskapande koncern med innovativa företag inom väl definierade nischer. I partnerskap med kunder och leverantörer erbjuds värdeskapande tekniska lösningar.


”ACG Kinna Automatic AB är en del utav ACG Gruppen”