Anders Gullberg

Ansvarig El-avdelning konstruktör/programmerare/inköp

Kontor +46 320 71 52 75

Mobil +46 709-81 70 78

anders.gullberg@kinnaautomatic.com

Magnus Nilsson

Programmerare

Kontor/Mobil +46 724 02 46 55

magnus.nilsson@kinnaautomatic.com

Anders Bohman

Eltekniker

Kontor +46 320 20 54 83

Mobil +46 720-80 44 01

anders.bohman@kinnaautomatic.com

Katja Pyttynen

Finansansvarig

Kontor/Mobil +46 320 20 54 87

katja.pyttynen@kinnaautomatic.com

ACG Kinna Automatic AB högt kvalificerade tekniker finns alltid bara ett telefonsamtal bort. Vi tillhandahåller teknisk support och rådgivning under hela livstiden för din utrustning.
Kontakta oss så hjälper vi er.

MILJÖPOLICY

En del av vår miljöpolicy är att leverera med hänsyn taget till pris, prestanda och miljö, det bästa alternativen inom automation. För att förtydliga bredd och djup i vår ambition har vi fastställt följande punkter:

- Vi skall efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar.
- Vi skall ständigt försöka minska vårt användande av produkter och tjänster som har negativ miljöpåverkan.
- Vi skall kontinuerligt arbeta för att öka vår miljökompetens och uppmuntra medarbetare till ett ökat miljömedvetande.